Početna » Data logeri » UTRIX-16 Višenamenski USB PDF Data loger temperature

UTRIX-16 Višenamenski USB PDF Data loger temperature

UTRIX-16 Višenamenski USB PDF Data loger temperature
UTRIX-16 Višenamenski USB PDF Data loger temperature UTRIX-16 Višenamenski USB PDF Data loger temperature
CENA: 6.000,00 RSD
Dodaj u korpu

SPECIFIKACIJE:

Merni opseg: -25° do 70 °C
Tačnost: ±0,5 °C (-20° do +40 °C)
Rezolucija: 0,1°C
Broj zapisa: 16.129 očitavanja
Zaštita: IP65
Start prekidač: DA
Šifra proizvoda: 910070
Saobraznost: 2 godine
Rovexsertifikatuputsvo

OPIS PROIZVODA UTRIX-16 Višenamenski USB PDF Data loger temperature

LOGTAG- beleženje temperature i vlage
Beleženje temperature UTRIX

UTRIX-16 - USB PDF Rekorder Temperature

LogTag® UTRIX-16 zadovoljava narastajuće zahteve za ekonomičnim i pouzdanim uređajem za merenje temperature. UTRIX-16 ne zahteva nikakav specijalni hardver ili odgovarajući softver da bi pristupili podacima i generiše PDF izveštaj sa svim podacima.

UTRIX-16 beleži podatke u realnom vremenu u opsegu od -25°C to +70°C, prikazuje konfigurisana stanja upozorenja i opremljen je sa integrisanim robusnim USB priključkom. UTRIX-16 je u kućištu od veoma izdržljivog polikarbonata kao i ostali LOGTAG proizvodi

Nekoliko praktičnih prednosti:

USBDo 16129 zapisa - omogućava zapisivanje u roku od 3 meseca svakih 10 minuta.Šifrovani LTD fajl se generiše za detaljnu analizu.

PDFAutomatsko generisanje PDF izveštaja- Ne zahteva nikakav poseban softver

LTDIzdržljiv metalni USB konektor za direktnu komunikaciju sa PC računarom

UPOTREBAPogodan za višekratnu upotrebu 2 do 3 godine

USBSiguran - zaštita podataka lozinkom

PDFIzdržljivo kućište od polikarbonata sa otvorom za sigurno vešanje

HACCP standard
Sertifikat o etaloniranju (po zahtevu kupca) garantuje da se proizvod može koristiti za proveru  HACCP standarda.
HACCP standard obezbeđuje kontrolu celokupnog lanca proizvodnje od sirovina, prerade, proizvodnje, distribucije pa do prodaje hrane kupcu.  Više o HACCP  standardu >>

Softver

LogTag softwareNajnoviju verziju besplatanog softver za očitavanje, analizu i konfiguraciju vašeg UTRIX-16 uređaja možete preuzeti ovde - besplatan LogTag Analyze softver.


Tehničke specifikacije:

Model UTRIX-16
Beleženje/ Rad/ Preporučena temperatura  skladištenja -25°C do +70°C  (-13°Fdo +158°F)
Rezolucija 0.1°C (0.1°F) u celom opsegu
Tačnost

Bolja od ±0.5°C (±0.9°F) za -20°C do +40°C (-4°F do +104°F)
Bolja od ±0.7°C (±1.3°F) za -25°C do -20°C (-13°F do -4°F) & +40°C do +60°C (+104°F do +140°F)
Bolja od ±0.8°C (±1.5°F) za +60°C do +70°C (+140°F do +158°F)

Vreme odziva senzora
Tipično manje od 7 minuta (T90) sa vazduhom u pokretu (1m/s) po EN12830:1999
Kapacitet 16,129 merenja u realnom vremenu, na stalnoj memeoriji
112 dana @ 10min uzorak, 168 dana @ 15min uzorak. Statistička memorija (na dipleju uređaja): Max/Min vrednost i vrednost trajanja alarma.
Frekvencija uzorkovanja
Konfigurabilna od 30 sekundi do 18 sati
Opcija starta beleženje
Pritiskom na dugme ili podešavanjem odgovarajućeg vremena. Mogućnost odloženog starta do 72 sata
Indikacija beleženja
Treperi  'OK' indikator /treperi  'ALERT' indikator.
Vreme preuzimanja podataka
Tipično sa punom memorijom  (16,129 zapisa) za manje od 30 sekundi od trenutka priključenja do kreiranja PDF izveštaja.
Tipično za manje od 10 sekundi od vremena priključenja do raspoloživosti LTD fajla u  LogTag® Analyzer (ako je konfigurisan)
Okruženje IEC 60529: IP64 sa USB na kojem je kapa. Ulazi u IP67 Zaštitno kućištee 200-000020
Napajanje
CR2450 3V nepunjiva Lithium Manganese baterija-zamenjiva od strane kvalifikovanog osoblja
Alarmne Funkcije Visoko/Nisko, pojedinačno, uzastopni i kumulirani alarmini događaji, ‘OK’/’ALERT’ indikatori
Komunikacioni interfejs
USB 2.0, A-tip priključka
Software PDF Čitač, LogTag Analyzer® 2.8 ili noviji
Trajanje Baterije
Tipično 2 godine kod normalne upotrebe (15 minuta interval merenja i mesečno očitavanje)
Dimenzije 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) uključujući zaštitnu kapicu USB .
Težina 35g
Materijal Kućišta
Polycarbonate

Sertifikati - usaglašenost:

CE sertifikat

EMC Usaglašenost

Testirano i usaglašeno sa EC EMC direktivama  (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001).

Testirano i usaglašeno FCC Part 15 Subparts A & B

FDA sertifikat dataloger ROVEX

FDA CFR21 Part 11 Compliance

Designed for FDA CFR21 Part 11 Digital signatures
RoHS sertifikat dataloger ROVEX

RoHS Compliance

RoHS Direktive odnose se na "ograničenje upotrebe određenih opasnih proizvoda u elektronskim i elektroničkim uređajima" Ova Direktiva zabranjuje stavljanje na tržište nove električne i elektroničke robe koja u sebi sadrži veći nivo od dozvoljenog olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difenil eter (PBDE) otporan na plamen.

REFERENCE

LogTag uređaje koriste mnoge svetske i domaće kompanije u svom poslovanju. Referenc lista korisnika.DATALOGERI KOGRAG referentna lista ROVEX

VIDEO

LOGTAG VIDEO

Copyright © 2018 Rovex Inženjering