Početna » HACCP standard

HACCP standard

HACCP - sigurnost na prvom mestu!

Od 2009 usvajanjem Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“ br. 41/2009), HACCP je postao obaveza svih subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje.

Na osnovu člana 16. stava 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“ br. 41/2009), donet je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog Registra objekata u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, po kojem je nastala obaveza svim pravnim licima u poslovanju hranom i hranom za životinje  da izvrše prijavu za registraciju do 10.juna 2011.godine.

Ko mora da uvede HACCP?

 • Ugostiteljski objekti kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane i drugi.
 • Trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi, svi veleprodajni objekti, svi maloprodajni objekti;
 • Objekti javne i kolektivne ishrane (javne kuhinje, kantine,bolnice, vrtići, škole i sl.);
 • Ustanove koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, dečjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;
 • Sve proizvodnje i prerade vode za piće kao i vode koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane;
 • Sve proizvodnje i prerade (pekare, mesare, mlekare, klanice, proizvodnje kolača i torti, proizvodnje marmelade, proizvodnje sokova, alkoholnih i bezalkoholnih pića,  prerade voća, povrća, proizvodnje
  konditora, bombona, žvaki i drugo);
 • Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda;
 • Sve organizacije koja se bave pakovanjem i prepakivanjem
  prehrambenih proizvoda;
 • Ustanove koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, dečjih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;

Šta obezbeđuje HACCP standard ?

Prema zakonu o bezbednosti hrane HACCP  sistem obezbeđuje pračenje proizvoda tako da je obezbeđena kontrola celokupnog lanca proizvodnje od sirovina, prerade, odnosno proizvodnje hrane, distribucije pa do prodaje kupcu.
Primena HACCP sistema garantuje da su preduzete sve mere da  krajnji potrošač dobije na svom stolu hranu koja je bezbedna.
Svi učesnici u lancu dužni da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama od proizvodnje, prerade i prometa, i to u svakom objektu bez obzira na fazu pripreme hrane , u skladu sa principima HACCP sistema. HACCP sistem zahteva i vođenje evidencije o svim tim postupcima u svim fazama od proizvodnje, prerade do prodaje prehrambenih proizvoda.

HACCP standard
Svi učesnici u lancu dužni da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama od proizvodnje, prerade i prometa, i to u svakom objektu bez obzira na fazu pripreme hrane , u skladu sa principima HACCP sistema. HACCP sistem zahteva i vođenje evidencije o svim tim postupcima u svim fazama od proizvodnje, prerade do prodaje prehrambenih proizvoda.

Uverenje o etanoliranju

HACCP standard

UVERENJE O ETALONIRANJU  garantuje da Vaš  merni instrument svojim tehničkim karakteristikama odgovara  uslovima koje je propisao HACCP i može koristiti za proveru  HACCP standarda. 

UVERENJE O ETALONIRANJU po zahtevu kupca izdaje  laboratorija akreditovana od Akreditacionog tela Srbije.

Primer: Uverenja o etaloniranju.

VAŽNO! Uverenje o etanoliranju obnavlja je jednom godišnje.

Copyright © 2018 Rovex Inženjering