Početna » Norveški radijatori GLAMOX » ET elektronski termostat

ET elektronski termostat

ET elektronski termostat
CENA: 4.000,00 RSD
Dodaj u korpu

SPECIFIKACIJE:

 • Precizan i brz rad
 • Tačnost merenja temperature 0,1oC
 • Regulacija temperature 0,3oC
 • Nečujan - ne poseduje pokretne delove
 • Energetski efikasan
 • Velika pregledna skala
 • Indikacija rada radijatora

 • OPIS PROIZVODA ET elektronski termostat

  GLAMOX RADIJATORI

  rovex.rs rovex.rsrovex.rsFAQUPUT

  GLAMOX 3001 ET termostat

  ET elektronski termostat posebno je konstruisan elektronski modul koji služi za regulaciju temperature u prostoru.

  ET termostat veoma precizno sa rezolucijom 0.1°C meri temperaturu u prostoru i u zavisnosti od podešene temperature elektronski uključuje ili isključuje Norveški radijator i održava temperaturu u prostoru ± 0.3°C.

  Veoma precizno merenje i veoma kratko vreme odziva obezbeđuju preciznu regulaciju temperature i uštedu energije.

  Nekoliko praktičnih prednosti:

  • Precizna regulacija sobn tempearature
  • Uključenje i isključenje nečujno
  • Jednostavna kalibracija
  • Velik kontrolni točkić sa jasnim slovnim oznakama.
  • Modularne konstrukcije
  • Jednostavan za zamenu sa drugim tipovima GLAMOX termostata
  • Mogućnost ugradnje redukcije temperature sa dodatnim TRX uređajem
  Elektronski termostat za GLAMOX 3001
  Tehnički podaci :
  GLAMOX ET elektronski termostat
  Tip termostata: elektronski
  Rezolucija merenja temperature : 0.1°C
  Opseg radne temperature:
  5°-32°C
  Regulacija sobne temperature :
   ± 0.3°C
  Kalibracija :
   ± 10°C
  Izlazni element : solid state drajver
  Zaštita : IP20
  Prekidač: ON/OFF
  Pogodan za radiajtore: GLAMOX 3001
  Nivo buke dBA: 0 dBA (nečujan)
  Težina: 100 g
    

  KAKO PODESITI UGODNU TEMPERATURU U PROSTORU?

  Da bi optimalno  koristili Vaš Norveški radijator potrebno je da odredite tmperaturu pri kojoj se Vi i Vaši ukućani osećate ugodno.

  Pod optimalnom ugodnom temperaturom podrzumevamo najnižu temperaturu u prostoru pri kojoj se svi korisnici prostora osećaju ugodno. Važno je znati da ova temperatra nije za sve ista.

  Najbolji način da odredite optimalnu ugodnu nižu temperaturu  je da :

  • podesite  temperaturu npr. 19oC
  • pustite određeno vreme  da se temperatura u prostoru stabilizuje (od 12 do 24h)
  • ukoliko se ne osećate udobno podignite temperaturu na termostatu još jedan stepen 1oC
  • ponavljate ovaj postupak dok ne postignete temperaturu u prostoru pri kojoj se osećate ugodno
  • podesili ste ugodnu temperaturu i više ne morate podešavati  termostat.

  Svako podešavanje iznad ove temperature troši energiju i košta više novca a ne poboljšava efekat grejanja.

  VAŽNO! Nepravilnom upotrebom termostata računi za struju mogu se znatno povečati. Najčešće greške prilikom upotrebe termostata po istraživanjima u Velikoj Britaniji pročitajte ovde.Preporuka je da podešavanje temperature ne vršite tako da povečavate temperaturu na termostatu za više od 3oC kada ste u opsegu podešavanja od  18-25 oC

  Važno je da znate da svaki stepen ugodne temperature viši od najniže ugodne temperature troši  5-7% više energije. Zbog našeg progresivnog tarifnog sistema cena svakog stepena više može biti i 20% više u novcu.

  Poštovani korisniče veoma je važno da kod podešavanja optimalne temperature na termostatu vodite računa o sledećem:

  • Termostat nije daljinski upravljač i kada podignete temperaturu za 1oC na termostatu  neće se temperatura u prostoru  promeniti za 1oC kao što se na televizoru odmah promeni kanal
  • Promena temperature od 1oC na termostatu oseti se u prostoru za nekoliko sati ukoliko je okruženje stabilno, zato je najbolje slediti uputstvo i podizati temperaturu za 1oC dnevno
  • Veoma je važno da ne budete nestrpljivi i da kada niste postigli željenu temperaturu u prostoru ne uradite prelaz sa podešenih npr. 20oC odmah odete na 25oC ili još gore na 30oC.
  • Podešavanjem veoma visoke temperature na termostatu dovodite uređaj u neregularni režim rada koji Vam se može učiniti kao neispravan rad uređaja, tako da usprkos podešene jako visoke temperature na termostatu postignete nisku temperaturu u prostoru
  • Podešavanjem više temperature na termostatu prostor neće brže zagrejati. Brzina zagrejavanja prostora ne zavisi od podešene temperature već od snage grejnog tela i gubitaka prostora.
  • Ne povećavajte temperaturu na termostatu zbog toga što je napolju niža temperatura, termostat će regulisati vreme rada uređaja da bi održali željenu temperaturu u prostoru.
  •  

  ŠTA JE TEMPERATURA?

  • Naš organizam temperaturu doživljava kao osećaj
  • Osećaj temperature kod svakog organizma je individualan
  • Osećaj temperature takođe zavisi i od godišnjeg doba i količine sunčevog svetla
  • Verovatno ste mnogo puta bili u situaciji da boravite u prostoriji u kojoj je mlađim osobama pretoplo a starijim hladno a jedni i drugi borave na istoj temperaturi.
  • Osećaj temperature u prvom redu zavisi od metabolizma i cirkulacije u krvotoku. U principu starije osobe slabije osećaju temperaturu od mlađih.
  • Bez obzira na individualni doživljaj temperature ono što je važno znati je da ljudski organizam nije precizni termometar i da u principu razlikuje tri stanja, hladno mi je, ugodno mi je, vruće mi je
  • Dakle mogli bi otprilike ako gledamo u odnosu na temperaturu da kažemo da  u zimskom periodu  nam je kada je temperatura niža od 19oC da nam je hladno, na temperaturama od 20 do 24 oC da nam je ugodno, a na temperaturama većim od 25oC da nam je toplo.
  • Opseg temperature koji nam je interesantan za   uštede  je upravo od 20 do 24oC.
  • Kod temperatura nižih od 19oC nema uštede jer nam je hladno i nužno je uložiti dodatnu energiju da bi postigli ugodnu temperaturu.
  • Kod temperatura većih od 25oC Vi se rasipate energijom a štedite na odeći jer Vam tada nije potrebna odeća sa rukavima.

  ŠTA JE TERMOSTAT I KAKO RADI?

  • Naše telo je čudesni mehanizam koji stalno vrši regulaciju temperature i čiji je termostat podešen na temperaturu od 37oC.
  • Naše okruženje na žalost ne poseduje mogućnost regulacije temperature.
  • Da bi održali  temperaturu našeg okruženje da bude ugodna za naše telo pomaže nam termostat.
  • Princip rada termostata  za grejanje je jednostavan. Kada je temperatura okoline manja od zadate temperature na termostatu, termostat uključuje grejno telo, kada je temperatura okoline veća od zadate grejno telo se isključuje.
  • S obzirom da je toplotna energija za oko nevidljiva napravili smo analogiju rada termostata i regulacije nivoa vode u rezervoaru za vodu. 
   • Prikazali smo temperaturu kao nivo vode u  rezervoaru,
   • grejno telo predstavlja slavinu;
   • rupice na rezervoaru predastavljaju gubitak energije kroz zidove
   • sonda termostat je plovak
   • termostat je regulator koji otvara i zatvara slavinu.
  • Princip rada je sledeći: 
   • kada je nivo vode ispod zadatog nivoa od 20 litara (20oC) , slavina je otvorena.
   • Ukoliko iz slavine dotiće veća količina vode od gubitaka nivo u rezervoaru se penje. 
   • Kada je nivo u rezervoaru veći od zadatog plovak zatvara slavinu. 
   • Da nema gubitaka (rezorvoar je probušen)  slavina bi ostala zatvorena stalno, ali zbog  postojanja gubitaka nivo vode će da opada
   • Kada nivo padne ispod zadatog nivoa, termostat će ponovo otvoriti slavinu. Nivo vode u rezervaru će uvek biti oko 20 litara (20oC).

  • Termostat održava zadatu temperaturu u vašem prostoru.
  • Da bi ostvarili temperaturu koju ste zadali na temostatu neophodan je uslov da je količina energije koja ulazi u prostor veća od količine energije koja izlazi iz prostora. Neophodno je da je snaga grejnog tele veća od gubitaka prostora.

  Odaberite model Norveškog radijatora GLAMOX 3001

   

  Dodaci za GLAMOX 3001

  Copyright © 2018 Rovex Inženjering