Početna » Instalacioni pribor » Instalacioni monitor

Instalacioni monitor

Instalacioni monitor
Instalacioni monitor Instalacioni monitor
CENA: 2.500,00 RSD
Dodaj u korpu

SPECIFIKACIJE:

Signalizacija:
- kratkog spoja
- prekida
- oštečenja kabla

Šifra : 290200

OPIS PROIZVODA Instalacioni monitor

AKcija prvi red

Grejna mreža projektovanje Potvrda o usaglasenostiKako instalirati podno grejanjeUputstvo za grejne kablove

Instalacioni monitor - Tester kablova za podno grejanje

INSTALACIONI MONITOR je idealan alat za montere i može se koristiti neograničeni broj puta.

INSTALACIONI MONITOR je namenjen  brzoj i lakoj detekciji oštećenja kabla prilikom montaže. Jednostavno postavite instalacioni monitor na krajeve grejnog kabla ili mreže. Ukoliko prilikom montaže dođe oštećenja grejnog kabla ili mreže INSTALACIONI MONITOR odmah Vas  zvučno obaveštava o nastalom oštećenju.

Namena instalacionog monitora

 • Za kontrolu oštečenja grejnih kablova za podno grejanje.
 • Zvučna signalizacija oštečenja grejnog kabla.
 • Grejni kablovi su pouzdani, ali mogu se oštetiti na gradilištu.
 • Preporučujemo da instalacioni monitor (indikator prekida žica i kratkog spoja) nadgleda vaš kabl ili grejnu mrežu tokom svakog koraka instalacije.
 • Instalacioni monitor će vas odmah upozoriti u slučaju oštećenja.
 • Ako se alarm oglasi, zaustavite rad i proverite kabl po uputstvu za instalaciju.

Sledeća uputstva su veoma važna pre početka instalacije.

 1. Zakačite smeđu ili crvenu žicu hladnog kraja grejnog kabla na L1 (crvena štipaljka)
 2. Zakačite plavu ili crnu žicu hladnog kraja grejnog kabla na L2 (crna štipaljka)
 3. Zakačite zelenu žicu hladnog kraja grejnog kabla na E(zemlja) (zelena štipaljka).
 4. Uključite instalacioni monitor.
 5. Crvena dioda pokazuje da je ispitni monitor uključen i da radi.
 6. Ako imate grešku, instalacioni monitor će uključiti zvučni alarm„Beep“. Ako nema „Beep“, možete nastaviti sa instalacijom
 7. Ukoliko se zvučni signal oglasi bilo kada, pre ili tokom instalacije, ODMAH PRESTANITE jer to znači došlo je do oštećenja elementa i moraćete da kontaktirate odgovornu osobu radi popravke.
 8. Kada završite sa instalacijom i pre nego što započnete polaganje pločica, ponovo povežite instalacioni monitor kao gore i uključite ga.
 9. Držite instalacioni monitor uključen dok polaganje pločica ne bude završeno.
 10. Ako se led dioda na monitoru ugasi, moraćete da zamenite baterije.
Priključak Kratak spoj
Prekid grejnog provodnika
L1-L2 NE DA
E-L1 DA NE
E-L2 DA NE
E i L1+L2 DA NE

Prilikom polaganja grejnih kablova obavezno slediti uputstva za montažu i odgovarajučim instrumentima Ohm-metrom izvršiti merenja
Instalacijski monitor ni u kom slučaju ne sme biti povezan na električnu struju pod naponom!!

VAŽNO!!! BOLJE SPREČITI NEGO LEČITI!!!

Instalacioni monitor za podno grejanje

PREPORUKA JE DA NAKON POSTAVLJANJA I IZVRŠENIH MERENJA I ISPITIVANJA KORISTITE INSTALACIONI MONITOR

NESAVESNI ILI NEDOVOLJNO pažljivi majstori ("MAJSTORI") mogu oštrim ili teškim predmetom da OŠTETE GREJNU MREŽU ili  GREJNI  KABL. Ukoliko dođe do bilo kakvog OŠTEĆENJA GREJNE MREŽE ILI GREJNOG KABLA INSTALACIONI MONITOR ODMAH ZVUČNO  SIGNALIZIRA.
INSTALACIONI MONITOR detektuje prekid grejnog kabla i spoj kabla sa zaštitnim omotačem odnosno masom.

Kada čujete zvuk sa instalacionog  monitora ODMAH !!! zaustavite radove, izvršite popravku grejne mreže ili kabla.
Nakon izvršene popravke od strane ovlašćenog servisera  nastavite sa radom.
Upotrebom instalacionog  monitora će te izbeći  troškove traženja prekida ispod završenog poda, lupanje već postavljenih pločica i krpljenje novog poda.
Sve što je zakrpljeno i popravljano nije novo!!!
Naša je preporuka da instalacioni monitor bude priključen sve vreme dok u potpunosti ne završite montažu košuljice i keramike, izvršite merenja, povežete termostat i pustite mrežu u rad.
popravka pokidane grejne mreže

Reparacija OŠTEĆENE MREŽE ili KABLA mora se izvršiti ODMAH od strane stručnih lica. Ukoliko se POPRAVCI NE PRISTUPI ODMAH već se mreža prekrije slojem keramike detekcija kvara je moguća , traženje prekida zahteva posebnu opremu, vreme i novac  REZULTAT JE NEIZVESTAN a GUBITAK GARANCIJE NA ISPORUČNI PROIZVOD JE IZVESTAN.

cena podnog grejanja

VAŽNO!!! 99,99% SVIH KVAROVA MREŽE I KABLA DOGAĐA PRILIKOM POSTAVLJANJA KERAMIKE.

POKUŠAJ DETEKCIJE KVARA JE DALEKO SKUPLJI OD PREVENCIJE.

Copyright © 2018 Rovex Inženjering