Početna » Data logeri » LTI/USB Interfejs
LTI/USB Interfejs

LTI/USB Interfejs

7.800,00 RSD

SPECIFIKACIJE

Jednom povezan na USB port vašeg PC računara (RS232 je takođe raspoloživ) interfejs adapter se može stalno i nenametljivo smestiti na vašem stolu i omogučiti Vam da brzo preuzimanje podataka sa više logera. Potrebno je manje od 5 sekundi za isčitavanje kompletne memorije, upis podataka na Vaš disk i prikaz odgovarajuće grafike na ekranu.

OPIS PROIZVODA:

USB PDF banner
USB PDF banner
sertifikat
sertifikat
sertifikat
UPUTSTVO

UTRIX-16 - Višenamenski USB PDF Rekorder Temperature

Ključne prednosti
USB
Izdržljiv metalni USB konektor - ne zahteva nikakav dodatni uređaj
PDF
Automatsko generisanje PDF izveštaja- Ne zahteva nikakav poseban softver

LTD
Šifrovani LTD fajl se generiše za detaljnu analizu. Do 16129 zapisa - omogućava zapisivanje u roku od 3 meseca svakih 10 minuta
UPOTREBA
Pogodan za upotrebu u svim uslovima

LogTag® UTRIX-16 zadovoljava narastajuće zahteve za ekonomičnim i pouzdanim uređajem za merenje temperature. UTRIX-16 ne zahteva nikakav specijalni hardver ili odgovarajući softver da bi pristupili podacima i generiše PDF izveštaj sa svim podacima.

UTRIX-16 beleži podatke u realnom vremenu  u opsegu od -25°C to +70°C, prikazuje konfigurisana stanja upozorenja i opremljen je sa integrisanim robusnim USB priključkom. UTRIX-16 je u kućištu od veoma izdržljivog polikarbonata kao i ostali  LOGTAG proizvodi


Potpuno konfigurabilan od strane korisnika putem LogTag Analyzer za podešavanje alarma, početka beleženja, dužine putovanja i intervala merenja.
Do 16,129 zapisa- dovoljno za dugačka putovanja sa pregledima u tranzitu koji se mogu vršiti pritiskom na dugme.
Robusan i dugotrajan USB konektor Robust and durable metal USB connector and polycarbonate case with lug for secure mounting.
U skladu sa industrijskim standardima

Model UTRIX-16
Beleženje/Rad/Preporučena temperatura  skladištenja -25°C do +70°C  (-13°Fdo +158°F)
Rezolucija 0.1°C (0.1°F) u celom opsegu
Tačnost

Bolja od ±0.5°C (±0.9°F) za -20°C do +40°C (-4°F do +104°F)
Bolja od ±0.7°C (±1.3°F) za -25°C do -20°C (-13°F do -4°F) & +40°C do +60°C (+104°F do +140°F)
Bolja od ±0.8°C (±1.5°F) za +60°C do +70°C (+140°F do +158°F)

Vreme odziva senzora
Tipično manje od 7 minuta (T90) sa vazduhom u pokretu (1m/s) po EN12830:1999
Kapacitet 16,129 merenja u realnom vremenu, na stalnoj memeoriji
Frekvencija uzorkovanja
Konfigurabilna od 30 sekundi do 18 sati
Opcija starta beleženje
Pritiskom na dugme ili podešavanjem odgovarajućeg vremena
Indikacija beleženja
Treperi  'OK' indikator /treperi  'ALERT' indikator.
Vreme preuzimanja podataka
Tipično sa punom memorijom  (16,129 zapisa) za manje od 30 sekundi od trenutka priključenja do kreiranja PDF izveštaja.
Tipično za manje od 10 sekundi od vremena priključenja do raspoloživosti LTD fajla u  LogTag® Analyzer (ako je konfigurisan)
Okruženje IEC 60529: IP64 sa USB na kojem je kapa. Ulazi u IP67 Zaštitno kućištee 200-000020
Napajanje
CR2450 3V nepunjiva Lithium Manganese baterija nije zamenjiva
Alarmne Funkcije Visoko/Nisko, pojedinačno, uzastopni i kumulirani alarmini događaji, ‘OK’/’ALERT’ indikatori
Komunikacioni interfejs
USB 2.0, A-tip priključka
Software PDF Čitač, LogTag Analyzer® 2.6 ili noviji
Trajanje Baterije
Tipično 2 godine kod normalne upotrebe (15 minuta interval merenja i mesečno očitavanje)
Dimenzije 93mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) uključujući zaštitnu kapicu USB .
Težina 35g
Materijal Kućišta
Polycarbonate
CE

EMC Usaglašenost

Testirano i usaglašeno sa EC EMC direktivama  (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001).

Testirano i usaglašeno FCC Part 15 Subparts A & B

FDA CFR21 Part 11 Compliance

Designed for FDA CFR21 Part 11 Digital signatures


RoHS Direktive odnose se na "ograničenje upotrebe određenih opasnih proizvoda u elektronskim i elektroničkim uređajima" Ova Direktiva zabranjuje stavljanje na tržište nove električne i elektroničke robe koja u sebi sadrži veći nivo od dozvoljenog olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difenil eter (PBDE) otporan na plamen.